Netwerkplaatsen

De arbeidscultuur verandert, en daarmee veranderen ook de arbeidsstructuren.

Nieuwe bewegingsvrijheid op kantoor!

Actuele enquêtes maken ondubbelzinnig duidelijk dat steeds meer mensen vaak of zeer vaak zijn aangewezen op de gedachtewisseling met hun collega’s om hun werk goed en professioneel te kunnen doen. In het kader van de globalisering en mobilisering van de maatschappij roept dat nauwelijks verwondering op. Werk is meer dan ooit communicatie. 

Onze steeds complexere werkterreinen en-omgevingen eisen een steeds hogere mate van coöperatie, flexibiliteit en mobiliteit. Qua tijd en ook qua ruimte. Geen wonder dus dat de conventionele heldere scheiding tussen kantoren, gangen, kopieerruimtes en koffiehoekjes haar tijd gehad heeft.

 

Maar wat zijn de consequenties voor de werkomgeving? Alles is aan verandering onderhevig.  Niet alleen het werk zelf, ook de mensen die het werk doen en de plaatsen waar ze werken. Het opheffen van toegangsbeperkingen binnen de ruimte is slechts één aspect. De open space van de toekomst is geen passieve ruimte, ook al is hij open. Hij is een actief, netwerkvormend instrument.  En daarmee structuurgever in het kantoorleven van de 21ste eeuw en een concurrentievoordeel in een globale werkomgeving.

 

Ons nieuwe centrale-zone-concept is een perfect voorbeeld van de bijna oneindige variabiliteit van ergonomisch baanbrekende, uiterst modulaire systeemmeubelen. Een concept dat nu realiteit geworden is : waar alles aan verandering onderhevig is en het werklandschap van vandaag er morgen misschien weer heel anders uit moet zien – de vierkante vorm als basis voor modulaire en daarmee mobiele kantoorlandschappen.